تریبون کسب و کار های امروز ، فناوری های فردا
یکشنبه - ۳۰ تیر ۱۳۹۸
    English  | فارسی

 

         
انتصاب مدیر جدید روابط عمومی محصولات غذایی آماده تنو
حمید بروغنی طی صدور حکمی از سوی مدیرعامل شرکت تعاونی رنگین پخت نفیس البرز  "برند تنو" به سمت مدیر روابط عمومی این شرکت منصوب شد.
بیشتر بخوانید..