تریبون کسب و کار های امروز ، فناوری های فردا
دوشنبه - ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
    English  | فارسی

 

         

پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران به روایت تصویر/2

پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران به روایت تصویر/2
پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران روزهای 28 تا 3 آبان ماه گذشته با استقبال گسترده مدیران و مقامات ارشد کشور برگزار شد.