تریبون کسب و کار های امروز ، فناوری های فردا
پنجشنبه - ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
    English  | فارسی

 

         

مدیرعامل فقید بانک مسکن به روایت تصویر

مدیرعامل فقید بانک مسکن به روایت تصویر
ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن صبح امروز به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان عرفان درگذشت.