تریبون کسب و کار های امروز ، فناوری های فردا
سه شنبه - ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
    English  | فارسی

 

         

ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات/تصاویر

ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات/تصاویر
ششمین همایش ملی مدیران فناوری روز گذشته در مرکز همایش های صدا و سیما با حضور مقامات فناوری اطلاعات بخش های دولتی و خصوصی برگزار شد.