تریبون کسب و کار های امروز ، فناوری های فردا
دوشنبه - ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
    English  | فارسی

 

         

در گفت‌وگو با فابانیوز مطرح شد؛

مهدی عباس‌نیا: اتخاذ راهبردهاي تحول‌گرا در صنعت بانکداری اجتناب ناپذیر است

مهدی عباس‌نیا: اتخاذ راهبردهاي تحول‌گرا در صنعت بانکداری اجتناب ناپذیر است
رئیس هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک ایران زمین بر این باور است که بانک ها نقش محوری در تامین مالی اقتصاد کشور و توسعه نظام های نوین پرداخت ایفا می‌کنند، به نظر می‌رسد که تحقق اقتصاد هوشمند بدون استقرار نظام بانکداری هوشمند و دیجیتال، امکان پذیر نخواهد بود. این امر، با توجه به روندهای نوین بانکداری در جهان و مدل های جدید کسب و کار بانکی که متاثر از تحولات حوزه فناوری اطلاعات، شکل گرفته است، اهمیت زیادی پیدا کرده است.

به گزارش فابانیوز، تحول دیجیتالی در صنعت بانکداری از برترین ترندهای روز عرصه فناوری و بانکداری در جهان به شما می‌رود، ظهور و به روزرسانی فناوری های نوین از یک سو و از سوی دیگر تغییر ذائقه مشتریان منجر به آن شده است که بانک ها حرکت از بانکداری سنتی و الکترونیک به سمت بانکداری دیجیتال را کلید بزنند. حذف یا کاهش تعداد شعبات، اجرای بانکداری یکپارچه و امنی چنل، فین تک ها و ...همگی از مهمترین تغییراتی هستند که می تواند بانک ها را در زمینه دیجیتالی شدن همراهی کنند.
 
در همین رابطه مهدی عباس‌نیا ، رئیس هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک ایران زمین در گفت وگو با خبرنگار فابانیوز درباره نقشه راه تحول دیجیتالی در صنعت بانکداری کشور، گفت: نقشه راه تحول دیجیتال، به عنوان یک سند بالادستی، نشان دهنده توجه سیاست گذار به لزوم اتخاذ راهبردهايی در صنعت بانکداری با رویکرد تحول دیجیتال، استفاده از فناوری و ارائه خدمات و محصولات براي اطمینان از یکپارچگی ابتدا تا انتهاي عملیات بانکی، با در نظرگرفتن تمامی ریسک‌ها، مخاطرات و ضوابط حاکم درنظام بانکداري کشور است.
 
وی افزود: بدیهی است که منظور عملیاتی است که حداکثر بهینه‌سازي، اصلاح فرآیندها و تغییر فرهنگ در آن لحاظ شده و در دسترس بودن، سودمندي و صرفه را براي مشتري و همچنین کاهش هزینه‌هاي عملیاتی، خدمات بهبود یافته و عاري از خطا را براي بانک ها در پی داشته باشد.
 
وی درباره نقاط قوت و ضعف صنعت بانکداری کشور در تحول دیجیتال و انتقال از بانکداری الکترونیک به بانکداری دیجیتال نیز گفت:  همگام با رشد پرشتاب فناوري و تغییر انتظارات مشتریان، جایگاه بانکداري سنتی در ایران با چالش‌هاي جدي مواجه شده است. از این رو اتخاذ راهبردهاي تحول گرا در صنعت بانکداری اجتناب ناپذیر است.
 
عباس نیا گفت: این راهبردها در نهایت باید منجر به تحول گسترده خدمات بانکی و به روزرسانی پویايی خدمات و محصولات متناسب با پدیده هاي عصر دیجیتال شود که تاثیر به سزایی بر تسریع و تسهیل فرآیندهاي مالی، یکپارچه کردن کانال‌هاي ارائه خدمات، رضایتمندي بیشتر مشتریان، توانمندسازي بهتر کارکنان، افزایش چابکی سازمان و در نتیجه افزایش بهره وري عملیاتی در اثر کاهش هزینه ارائه خدمات به مشتریان و کاهش نسبت هزینه به درآمد را خواهد داشت.
 
وی تاکید کرد: از آنجا که بانک ها نقش محوری در تامین مالی اقتصاد کشور و توسعه نظام های نوین پرداخت ایفا می‌کنند، به نظر می‌رسد که تحقق اقتصاد هوشمند بدون استقرار نظام بانکداری هوشمند و دیجیتال، امکان پذیر نخواهد بود. این امر، با توجه به روندهای نوین بانکداری در جهان و مدل های جدید کسب و کار بانکی که متاثر از تحولات حوزه فناوری اطلاعات، شکل گرفته است، اهمیت زیادی پیدا کرده است.
 
رئیس هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک ایران زمین افزود: لازم است تا با بهره گیری از نظرات و تجربیات ارزشمند کارشناسان و صاحبنظران برجسته و تکیه بر ‌روشهای مطلوب، نقشه راه و مدل عملیاتی تحول دیجیتال نظام بانکی با رویکردهای سیاستی مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ گردد.
 
عباس نیا درباره برگزاری پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران نیز گفت: توجه نمایشگاه تراکنش ایران به ترندها و ‌روش‌های به روز در زمینه تحول دیجیتال با در نظر داشتن شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران و اینکه هر رویکردی به موضوع چه فرصت‌ها و تهدیدهایی برای کشور دارد و چه راهکارها و قوانینی می‌تواند در کاهش تهدیدها و افزایش فرصت‌ها موثر باشد، مفید خواهد بود.
 
پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران روزهای 28 تا 30 آبان ماه در محل نمایشگاه بین المللی گفت‌وگو برگزار می‌شود.

0 دیدگاه:

captcha
انصراف از پاسخ دادن

طراحی و پشتیبانی : گروه دوران      
 
نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
Copyright © 2011 fabanews, All rights reserved