تریبون کسب و کار های امروز ، فناوری های فردا
دوشنبه - ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
    English  | فارسی

 

         

رئيس هيئت مديره شرکت آبان: با بهترين‌هاي دنيا همکاريم

رئيس هيئت مديره شرکت آبان: با بهترين‌هاي دنيا همکاريم
شرکت آبان بهصورت تخصصی روی سیستمهای امنیت ذخیرهسازی و آرشیو اطلاعات کار میکند و اکنون بهیک هولدینگ تبدیل شده است که چند زیر مجموعه داردکه هر کدام به صورت تخصصی خدمات مختلفی در حوزه امنیت یا مشاوره انجام میدهندرضا صاحبزمانی» متولد سال 1354 است و تقریبا از دوران دبیرستان شوق فراگیری کامپیوتر بهويژه برنامهنویسی را در ذهن داشته است. همين اشتیاق به حوزه کامپیوتر و پیشرفت در آن او را به دانشگاه شريف كشاند و تادکترای مدیریت اجرایی در دانشگاه تهران پيش برد. پيشينه كاري صاحب زمانی به سال 1370 برمیگردد و بيشترين حوزههایی که در آن کار كرده نرمافزار معماری، مشاوره مدیریت و مشاوره امنیت بوده است.

 
به گزارش فابانیوز، رئيس هيات مديره شركت آبان وقتي كه ديد سیستمهای مدیریت اسناد متناسب با نياز سازمانهای متوسط رو به بالا وجود ندارد و همچنین شرکتهای ایرانی در تولید محصولات مشابه، روي زودبازده بودن به جاي كيفيت تمركز كردهاند، تصميم گرفت شرکت آبان را در سال 1387به همراه مجموعهای از همکاران قدیمیاش با سرمايه اوليه 300 ميليون تومان تاسيس كند. اين همكاران پيشينه انجام پروژههای بزرگ داشتند و با مشکلات اين عرصه آشنا بودند. همچنين مهارت مذاکرات بینالمللی و انتقال تکنولوژی در فضای آیتی جهان را به خوبی بلد بودند.
به گفته صاحبزمانی در تمام دنیا تیمهای چند صد نفره بسیار خبره، در مجموعههای تولید کننده نرمافزار بزرگ، با صرف چند ده هزار نفر ساعت برای هر نسخه از محصول، به  کار تولید نرمافزارهای سازمانی مشغولند‌. بهویژه در مراکز حیاتی مانند بانکها نمیتوان سازمان را فدای رشد تدریجی شرکتهای نرمافزاری کوچک کرد و هم بخاطر بانک و بهخاطر رشد صنعت انفورماتیک کشور، بهترین راه انتقال تکنولوژی است.
 
سهامداران اصلی آبان
 
اينطور كه رئيس هيات مديره آبان ميگويد ابتدا كار با یک شرکت آلمانی به نام امایاتی مشارکت 50 درصدی داشتهاند که بعدها 50 درصد سهام این شرکت را خریدند و اکنون وي به همراه خواهر و پدرش سهامداران اصلی این شرکت هستند.
 
حوزه تخصصی فعالیت
 
شرکت آبان بهصورت تخصصی روی سیستمهای امنیت ذخیرهسازی و آرشیو اطلاعات کار میکند و اکنون به یک هولدینگ کوچک تبدیل شده است که زیر مجموعه آن نیز عمدتا در بازار بانک و بیمه کشور فعال هستند.
 
وضعیت فعلی شرکتهای آیتی
 
از نظر صاحبزماني شرکتهای آیتی به جای اینکه شرکتهای مهندسی باشند، تبدیل به شرکتهای بازرگانی شده‌‌اند. بسیاری از اوقات وقتی شما با مشتریان صحبت میکنید از کیفیت خدمات مهندسی  ناراضیاند. همچنین هماکنون تعداد محدودي از افراد خدماتی با عنوان «مشاوره انفورماتیک» ارائه ميدهند و اگر هم مشاورهای صورت میگیرد با هدف  فروش است؛ این درحالی است که خدمات تخصصی مشاوره، به شدت در کشور مورد نیاز است و مـا بایـــد به این نکته توجه کنیم.
 
تحریم؛ پل پیشرفت
 
شرکت آبان پیش از تشدید تحریمها وارد بازار شده بود و دانش فنی منتقل شده در آن سالها موجب شد تا در دوران تحریم بتواند محصولات نرمافزاری داخلی خود را تولید کند و این تلاش و رشد دانش فنی آبان را به سطح بلوغی رساند که پس از برجام بتواند  شرکتهای بسیار بزرگتری مانند  Discو SER وارد همکاری شود. هر دوی این شرکتها بهترینهای اروپا در حوزه امنیت ذخیرهسازی اطلاعات بانکی و آرشیو الکترونیک بانکی هستند.
 
حملات سایبری؛ عدو ای که سبب خیر شد
 
رئيس هيات مديره شركت آبان تعريف ميكند كه قبلا وقتی با همکاران درباره امنیت اطلاعات حرف میزدیم، میزان اهمیت موضوع به اندازه امروز شفاف نبود و بهویژه بخش دولتی در تفکر «تا حالا که طوری نشده» بود، اما وقوع حملات سایبری، باعث توجه بیشتر سازمانها به ریسکهای موجود در این بخش گردید.
 
آشنایی با فعالیت آبان در کشور
 
این طور که رضا صاحبزمانی میگوید گاهی در کشور سازمانها به صورت نا خودآگاه توقع خود را از قابلیتها و کیفیت مورد انتظار از خدمات انفورماتیک، پایین میآورند. به عنوان نمونه رایانه سرور تقلبی را آگاهانه به جای سرور اصلی بدون خدمات مناسب خریداری میکنیم، محصولات مدیریت امنیت با لیسانس قفل شکسته یا کپی شده میخریم، تفاهم میکنیم بانکداری دیجیتال همان بانکداری اینترنتی است و قبول میکنیم هر سیستمی برگهها را اسکن کرد و قابلیت جستوجو داشت، سیستم مدیریت اسناد است‌.
صاحبزمانی این روند را صحیح نمیداند در ادامه توضیح میدهد:‌ وطیفه شرکت آبان این است که سطح توقع مشتریان را بالا ببرد و به آنها نشان دهد چرا کالا و خدمات با کیفیت، در نهایت قیمت تمام شده خیلی پایینتری دارد. فعالیت اصلی آبان برای این ماموریت، تولید محتوای مهندسي و مدیریتی و ارایه خدمت آموزشی به  سازمانها است.
 
مشتریان شرکت آبان
 
وی ادامه میدهد: مشتریان ما امثال سازمانهای دولتی، نظامی، بانکی و بیمهای هستند که صاحب دیتاهای حجیم و با ارزشاند. آنها میخواهند در طولانی مدت این دادهها را نگهداری کنند و سبد محصول ما برای این بخش طراحی شده است.
صاحب زمانی ميگويد:‌جالب است بدانید ما اوايل كار با فضاهای بانکی شروع کردیم، ولی مشتریان ما از حوزه نظامی به ما مراجعه کردند و کسانی که از این حوزه با ما همکاری میکنند به مفهوم حمله سایبری آشناترند و میتوان گفت به طور کلی طرز تفکر آنها مبارزه با تهدید است.
وی با بیان اینکه هشت سال پیش بانک پارسیان اولین بانکی بود که سیستم مدیریت اسناد را با زیر ساخت امن در کشور اجرایی کرد ميافزايد: در واقع با استفاده از زيرساخت آيتي، امنيت حفظ اسناد بانكي بسيار بالاتر رفته است.
علت اینکه آبانيها با بانکها و بیمهها شروع كردند این است که به لحاظ طبیعت کاری و الزامات قانونی این سازمانها باید اسناد و اطلاعات را طولانی مدت به طور امن و قابل اثبات نگهداری کنند و محصولات شركت آبان برای این حوزهها در اولویت بود.
 
نمایندگی شرکتهای خارجی
 
از نظر صاحبزمانی یکی از اِشکالهاي حوزه آیتی کشور این است که به بهانه تحریم کالا و خدمات بسیار بیکیفیت و بدون پشتیبانی به مشتری عرضه میشود. وي ادامه ميدهد: چون ماموریت ما این است که میخواهیم امنیت را بهصورت کامل فراهم کنیم، با شرکتهایی کار کردیم که با ایران بهصورت مستقیم کار بکنند و پشتیبانی و آموزش و در واقع انتقال تکنولوژی دهند.
اينجاست كه از نظر رئيس هيات مديره شركت آبان حوزه کاری آنان بر اساس نیاز موجود، سراغ بهترينها رفتهاند و همكاري با شركاي اروپايي را گسترش دادهاند. البته این همکاری با نمایندگیهای رسمی و با شفافیت کامل انجام میشود.
صاحبزمانی توضيح ميدهد: با شركتهاي مختلفي همكاريم. مثلا در حوزه سختافزاری، آرشیو و نگهداری اطلاعات با شرکت دیسک آلمان که جزو شناختهترین شرکتهای دنیاست مشاركت ميكنيم. در حوزه آرشیو اسناد هم باشرکت «اس‌.ای‌.آر». این شرکت آلمانی نیز شماره یک اروپاییهاست. درحوزه امنیت و نگهداری اطلاعات هم با شرکت «کیو استار» که در زمینه سیستم مدیریت طول عمر داده از بهترینهای دنیاست همکاری کردهایم.
 
ماهنامه بانکداری الکترونیک شماره 86

0 دیدگاه:

captcha
انصراف از پاسخ دادن

طراحی و پشتیبانی : گروه دوران      
 
نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
Copyright © 2011 fabanews, All rights reserved