تریبون کسب و کار های امروز ، فناوری های فردا
یکشنبه - ۲۹ دی ۱۳۹۸
    English  | فارسی

 

         

آغاز به کار نمایشگاه جیتکس دبی/تصاویر

آغاز به کار نمایشگاه جیتکس دبی/تصاویر
هفته فناوری دبی با نام جیتکس از امروز یکشنبه چهاردهم مهرماه رسما کار خود را آغاز کرد.