تریبون کسب و کار های امروز ، فناوری های فردا
یکشنبه - ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
    English  | فارسی

 

         

آغاز به کار نخستین دوره آموزش کاربردی (DBA) بانکداری دیجیتال/ تصاویر 1

آغاز به کار نخستین دوره آموزش کاربردی (DBA) بانکداری دیجیتال/ تصاویر 1
نخستین دوره آموزش کاربردی (DBA) بانکداری دیجیتال در دانشگاه تربیت مدرس با حضور مقامات دانشگاهی و صنعت بانکداری و پرداخت رسما رونمایی شد.