Monday - 06 April 2020

 

         
۱۰ راهکار تسهیل کسب و کار/ رفع انحصارها از دسترسی به شغل
پنجاه و هفت نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران اقتصادی، در دومین نامه خود به رئیس جمهور راهکارهای«تسهیل صدور مجوزهای شروع کسب و کار و رفع انحصارها از دسترسی به شغل»را تشریح کردند.
Read More  
هم بنیان‌گذار «پارس بیت» از لزوم آگاهی بخشی در زمینه رمز ارزها می‌گوید/ شریف‌زاده: «نمایشگاه تراکنش ایران» محلی برای گردهمایی متخصصان
هم‌بنیان‌گذار استارتاپ «پارس بیت» با بیان اینکه پارس بیت به مدت یک سال و انجمن رمز ارزها به مدت 7 ماه است که فعالیت می‌کند، گفت: ما در پارس بیت به معرفی رمز ارزها نیز می پردازیم چرا که آگاهی کامل و درستی در این زمینه وجود ندارد و معتقدیم کاربران باید بدانند در چه موضوعی در حال سرمایه گذاری هستند.
Read More